TIERRAFINO Lerputs Base

 

 Med TIERRAFINO Lerputs Base skapas ett behagligt inomhusklimat som är tempererat på vintern och svalt på sommaren.Med sin ljudisolerande effekt och fuktreglerande egenskaper är Tierrafino Base ett ekologiskt alternativ till traditionell cementbaserad puts.

Base kan med fördel målas med I-Paint, T-Paint eller Lusto.

 

Förpackningar: Base säljs i 25 kg säckar, Big-Bag 1 200 kg, Silo 25 000 kg  , (1 m3 = 1650 kg)-

Lagring: Base har obegränsad lagringstid.

Innehåll: Base består av naturliga ämnen som sand 0-5 mm, lera och kan även beställas förstärkt med 30 mm halm.

Återvinning: Base kan återanvändas utan tidsbegränsning.

Användningsområden: Base har samma användningsområden som traditionell cementbaserad puts med samma krav på underlag.  Ska Base putsas på vassmattor bör man välja halmförstärkt Base. Släta ytor som t. ex gips ska förbehandlas med Tierrafino Contact Primer. Base kan användas ute men ska inte direkt utsättas för vatten.

Förberedning: 25kg säck blandas med 4-5 liter vatten.

Putsning:  Base putsas i 2 lager. Första lagret ska vara grovputsad och max 10 mm tjock.  Använd gärna en svamp eller en tandad spackel för att rispa i putsen innan andra lagret appliceras. Nu kan andra lagret putsas ca 10 mm.

Torktid: Samma som vid putsning med cementputs. I brist på tid kan Base snabbtorkas med varmluftsfläktar.

Verktyg:  Samma verktyg används som vid traditionell putsning.

Fysiska egenskaper: Tierrabase reglerar rumstemperaturen och har en fuktupptagnings förmåga som absorberar fukt vid för hög fuktighet och återför det vid torrare luft.

Kemiskt innehåll: Tierrabase innehåller inga giftiga ämnen eller kemiska tillsatser och består endast av sand och lera.

Biologiska aspekter: Base består huvudsakligen av torra och naturliga leror som förhindrar  mögelangrepp i fuktiga utrymmen som t. ex i källare. OBS! Base kan skadas vid långvarig fukt (kapillär ökning)

Brandsäkerhet: Base är icke brännbart och har ett brandmotstånd  i 125 minuter enligt holländska standarder NEN 6069